Informatie

Praktische informatie
De praktijk is binnen kantoortijden via de mail of telefonisch (vaak voicemail) bereikbaar. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. In crisis kan het beste contact worden opgenomen met de dienstdoende huisarts of de HAP.

Afspraken
Een afspraak kan telefonisch, via de mail of via het contactformulier op deze website gemaakt worden. Met uitzondering van vakantieperioden zijn er over het algemeen geen wachttijden voor een afspraak overdag. In beperkte mate is het mogelijk om een afspraak te maken op maandagavond. Daarvoor geldt meestal een wachttijd van één a twee maanden.
Als u dat wenst, dan kan de behandeling gedeeltelijk of geheel via beeldbellen plaatsvinden. In Over De Dijk ontmoet u geen andere cliënten.

Wachttijden
Voor een afspraak overdag of beeldbellen ’s avonds is er momenteel geen wachttijd. In beperkte mate is het mogelijk om een afspraak te maken op maandagavond. Daarvoor geldt meestal een wachttijd van één a twee maanden.
De actuele wachttijden worden maandelijks gepubliceerd op de algemene website
https://www.kiezenindeggz.nl/

Behandelplan
Aan het begin van de behandeling wordt een behandelplan overeengekomen.

Verwijzing en vergoeding
De kosten voor de consulten vallen onder het basispakket van de zorgverzekering. Zij worden door de ziektekostenverzekeraar vergoed als u een geldige verwijzing van de huisarts kunt overleggen. Ook verwijzing door een medisch specialist of ARBO-arts is mogelijk. Voor psychologische behandeling wordt eerst uw eigen risico aangesproken. Het wettelijk verplicht eigen risico bedraagt in 2022 € 385. In Over De Dijk betaalt u geen eigen bijdrage.
Wanneer u slechts één consult of enkele consulten wenst en u uw eigen risico wenst te besparen, kan zelfbetaling te overwegen zijn.

Waardering
Waardering is geen cijfer. Over De Dijk doet zo weinig mogelijk mee aan het creëren van schijnobjectiviteit door waarderingscijfers.

Klachten
Het verminderen van uw psychologische klachten en problemen en de verbetering van uw kwaliteit van leven vragen om een goede samenwerking van u en mij. Wanneer u vragen of klachten hebt over de behandeling en/of de samenwerking daarin, dan kunt u deze het beste met mij bespreken. Als dat voor u onvoldoende leidt tot het gewenste resultaat, kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP, www.psynip.nl). In het uiterste geval kunt u contact opnemen met het Centraal Tuchtcollege voor Gezondheidszorg.

Privacy policy
Tijdens een eerste gesprek worden cliënten mondeling geïnformeerd over hun rechten volgens de WGBO en de beroepsethiek voor psychologen van het NIP. Op een checklist wordt vermeld welke informatie verstrekt is. Schriftelijk wordt vastgelegd of cliënt al dan niet toestemming verstrekt voor het informeren van de verwijzer en/of anderen en voor gebruik van het BSN-nummer.