Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van deze website is slechts bedoeld ter informatie. Deze informatie wordt verstrekt door “Over De Dijk”. Hoewel wij onze uiterste best doen de informatie up-to-date en correct te houden, aanvaarden wij op geen enkele wijze middellijk noch onmiddellijk aansprakelijkheid over de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de inhoud van de website, de informatie, producten, services of afbeeldingen op de website.

Ieder beroep dat u doet op deze website is daarom steeds voor uw eigen risico. In geen geval zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade of verlies van gegevens direct of indirect ontstaan door het gebruik van deze website. Via deze website kunt u naar andere websites doorlinken. Deze gelinkte websites worden niet door de “Over De Dijk” beheerd. Wij hebben geen invloed op de aard, inhoud of beschikbaarheid van die websites, De ingebouwde links op onze website impliceren niet noodzakelijk een aanbeveling voor die andere websites.

Wij doen onze uiterste best onze website beschikbaar en goed bereikbaar te houden. Toch is de “Over De Dijk” niet aansprakelijk voor tijdelijk beschikbaarheidsverlies door technische oorzaken.

Dit werk wordt beschermd door het copyricht en aanverwante rechten, databank rechten en/of de betreffende wetgeving. Ieder gebruik van dit werk, anders dan met toestemming, is verboden. Door gebruik te maken van dit werk erkent de gebruiker gebonden te zijn aan deze licentie voorwaarden.


The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by ‘Over De Dijk’ and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of ‘Over De Dijk’. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, ‘Over De Dijk’ takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.

This Work is protected by copyright, neighbouring rights, database rights and/or other applicable law. Any use of the Work other than as authorized under this License is prohibited. By exercising any rights to the work put at its disposal here, the user accepts and agrees to be bound by the terms of this License.